(CAT) Clown i directora escènica de la companyia de circ contemporani Cia. Patrícia Pardo, pedagoga i escriptora teatral. En el marc de la seua companyia, les tècniques que predominen en els muntatges són el clown gestual, la música en directe, el monòleg delirant, trapezi o equilibris. L’objectiu no és altre que parodiar la debilitat i les contradiccions humanes front a la desgràcia, la desigualtat social o l’heteropatriarcat. La gira abraça diferents ciutats i festivals d’Amèrica i d’Europa. Col·labora regularment amb altres creadors i companyies en el camp de la direcció i la dramatúrgia. Professora d’escriptura dramàtica al Postgrau “Teatre en l’Educació” i al Màster “Teatre aplicat” de la Universitat de València.


(ESP) Clown y directora escénica de la compañía de circo contemporáneo Cia. Patrícia Pardo, pedagoga y escritora teatral. Las técnicas predominantes en sus montajes son el clown gestual, la música en directo, el monólogo-delirio, trapecio o equilibrios. El objetivo, parodiar la debilidad y la contradicción nuestra frente la desgracia, la desigualdad social o el heteropatriarcado. La gira comprende diferentes ciudades y festivales de América y Europa. Colabora regularmente con otras creadoras y compañías en el campo de la dirección y la dramaturgia. Profesora de escritura dramática en el Postgrado “Teatre en l’Educació” y en el Máster “Teatre aplicat” de la Universitat de València.


(ENG) Clown and stage director at the contemporary circus company Cia. Patrícia Pardo. Teacher and playwright. The more used techniques in her creations are the phisical clown, live music, monologue-delusion, trapeze or acrobats skill. The goal is to parody human weakness, our contradiction against misfortune, social inequality or heteropatriarchy. The Company has toured several cities and festivals in America and Europe. She works regullarly with other theatre artists and companies in the area of stage directing and writing. She teaches the course “Playwriting” at the Master’s degrees “Theatre and education” and “Applied Theatre” at the University of Valencia.