COMISSURA (Cia. Patrícia Pardo)

LA POBRESA però la insaciabilitat. L’impuls però la derrota. L’insitint maternal però la insaciabilitat. La traïció però el dret a la pròpia intimitat. El pessismisme i l’humor. Els afusellats i l’humor. La il·lusió però la insaciabilitat.

LA POBREZA pero la insaciabilidad. El impulso pero la derrota. El instinto maternal pero la insaciabilidad. La traición pero el derecho a la propia intimidad. El pesimismo y el humor. Los fusilados y el humor. La ilusión pero la insaciabilidad.

POVERTY but insatiability. Pulse but defeat. Maternal instinct but insatiability. Treason but right to personal privacy. Pessimism and humour. The executed and humour. Hope but insatiability.


TOUR  ////  FOTOS  //// EQUIP DE CREACIÓ%d bloggers like this: