COMISSURA ESPAI

Amb la intenció de promoure’s com a espai de creació, ComissuraEspai cedeix gratuïtament la seua sala d’assajos durant el 2015 a dos creadors/companyies (40 hores per creador/companyia).

Més informació a la web de ComissuraEspai.
Anuncios