CUL KOMBAT (Cia. Patrícia Pardo)

COS i control. Cos i gènere. Cos i violència.

CUERPO y control. Cuerpo y género. Cuerpo y violencia.

BODY and control. Body and gender. Body and violence.


TOUR  ////  FOTOS  //// EQUIP DE CREACIÓ%d bloggers like this: