LES SOLIDÀRIES O EL PAS DEL TEMPS

Feminisme i Història. LES SOLIDÀRIES. Atiro Hecho. Estrena mundial.
Hem estat felices de treballar juntes Carla Chillida, Margarida Mateos, Yarima Osuna, Paula Romero, Isabel Martí i Eixa Eixa.
Sent el pas dels anys en mi quan treballe amb creadores joves, plenes d’alegria i força, encara desprovistes del pes o el desgast que ens ha implicat resistir a les més majors. Tenen tota la potència, la valentia i la bellesa intactes. I per això done les gràcies, per proposar-me formar part d’este procés amb elles i entrar en el seu bucle vitalista, per acceptar cadascun dels textos que els oferia des del respecte i la passió. Han motivat en mi la màxima exigència en l’escriptura a través de la seua il·lusió, suor, talent interpretatiu i direcció escènica.
Estic convençuda que LES SOLIDÀRIES arribaran al cor i la reflexió de públic ben diferent. Pel compromís, per la implicació, per la veu i estètica pròpia d’Atiro, per les provocacions i fragilitats de les paraules,  i per recordar amb humiltat i orgull a moltes de les dones llibertàries i feministes que ja exisitien en la nostra República i que, com no, també els llibres, els documentals i l’imaginari comú han invisibilitzat.
Anuncios