CURS DE CLOWN · Clown workshop

(CAT) El clown és un personatge creat i interpretat per un artista de circ o un actor de teatre, que naix i s’alimenta de la personalitat, tics, habilitats, impulsos… de la PERSONA artista o actriu. Per tant, el clown no és, exclusivament, una construcció psicològica o dramatúrgica, sinó un personatge que es fonamenta en la personalitat i fisicitat de cadascun dels artistes o actrius.

Al nostre taller, l’objectiu és el de buscar, trobar i entrenar eixe personatge clown.

Predisposarem els assistents perquè siguen generosos en aquest transvasament del jo persona (controlat i ensinistrat) al jo clown (alliberat i hiperbolitzat). Un transvasament que dividim en 4 fases: entrenament, joc tècnic, improvisacions i creació dramàtica. En les 3 primeres fases, el treball anirà dirigit a controlar tres recursos fonamentals del personatge clown: la mirada; mirada i cos; mirada, cos i text. Així com la subjecció o la resposta justa i escalonada dels impulsos.

En la 4a fase podrem abordar la construcció dramàtica, i comprovar la dimensió que pren la metàfora escènica sota la tècnica clown: el clown vol fer-ho bé però fracassa i és, en eixe intent delirant, errat, ridícul, vulnerable… on trobem, no només l’humor, sinó la metàfora que, superant certs prejudicis de la tradició circense i teatral, pot construir-se des del menyspreu, i no només des de la ingenuïtat.
Sense que siga un objectiu l’haver de crear una o divereses escenes o números, sí reflexionarem sobre la dramatúrgia d’aquests, partint de la creació escènica guiada i de l’anàlisi posterior.


(CAST) El clown es un personaje creado e interpretado por un artista de circo o un actor, que nace y se alimenta de la personalidad, tics, habilitadades e impulsos de la PERSONA artista o actriz. Por lo tanto, el clown no es, exclusivamente, una construcciónpsicológica o dramatúrgica, sino un personaje que fundamenta su personalidad y fisicidad en cada artista o actriz.

En el taller, el objetivo será la búsqueda, encuentro y entrenamiento de ese personaje clown.

Predispondremos a los asistentes para que sean generosos en estre transvase del yo persona (controlado y domado) al yo clown (liberado e hiperbolizado). Un transvase que dividimos en 4 fases: entrenamiento, juego técnico, improvisaciones y creación dramática. En las 3 primeras, el trabajo irá dirigdo a controlar tres recursos fundamentales del personaje clow: la mirada; mirada y cuerpo; mirada, cuerpo y texto. Así como la sujeción o la respuesta justa y escalonada de los impulsos.

En la 4ª fase podremos abordar la construcción dramática, y comprobar la dimensión que toma la metáfora escénica bajo la técnica clown: el clown quiere hacerlo bien pero fracasa y es, en ese intento delirante, errado, ridículo, vlnerable… donde encontramos, no solo el humor, sino la metáfora que, superando ciertos prejuicios de la tradición circense y teatral, puede construirse desde el menosprecio, y no solo desde la ingenuidad.

Sin ser un objetivo irrenunciable tener que crear una o diversas escenas o número, sí reflexionaremos sobre la dramaturgia de estos, partiendo de la creación escénica guiada y del análisis posterior.