p A T R Í C I A   p A R D O.     cREADORA eSCÈNICA    i    mERCENÀRIA dEL gUIÓ.