CUL KOMBAT · ASS KOMBAT
EL FANDANGO DE MARX · THE MARX’S FANDANGO
COMISSURA
ÈTICA, TATTOOS I SALDOS
LES SOLIDÀRIES (Cia. A tiro Hecho)
LEA (Cia. La círtrica)
MENÁS A TRUÁ (Cia. Arritmados de circo)
PETITA MORT (Colectivo circo 9.8.)
Projecte d’internacionalització amb el recolzament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional:

fondos-feder

Suport a la gira · Ayuda a la gira · Support the tour:
Altres col·laboradors · Otros colaboradores · Other contributors: