COMISSURA (on tour)

Tour Comissura  ·  Fotos/Pictures Comissura

(CAT) El circ de la comissura és una trapezista sense bragues, un percussionista infidel (traïció o dret a la pròpia intimitat?), una dona ofegada en 20 litres de cera, un humà enriquit (necessitat, insaciabilitat?), l'impuls i la derrota. "No es pot respirar amb tanta exigència, collons".

L'obra veterana de la companyia que gira per mig món des del 2012. Al circ de la comissura trobem 7 números clowns on reconèixer l'alegria de reconèixer-nos vius amb les nostres contradiccions, les nostres comissures.

(CAST) El circo de la comissura es una trapecista sin bragas, un percusionista infiel (¿traición o derecho a la propia intimidad?), una mujer depilada ahogada en 20 litros de cera, un humano enriquecido (¿necesidad o insaciabilidad?), el impulso y la derrota.  "No se puede respirar con tanta exigencia, joder".

La obra veterena de la compañía que gira por medio mundo desde el 2012. En el circo de la comisura encontramos 7 números clowns donde reconocer la alegría de reconocerse vivos, con nuestras contradicciones, nuestras comisuras.

(EN) Circus of Commissure is a knickersless trapeze artist, an unfaithful percusionist (betrayal or right to one's own privacy?), a waxed woman drowned in 20 litres of wax, an enriched poor man (necessity or insatiability?)...

The veteran play in the Company which is touring around the half world since 2012. In the circus of the Commissure we find seven clown acts where recognize the joy of recognizing ourselves live with our contradictions, our boundaries.
Projecte d’internacionalització amb el recolzament de:

fondos-feder

Suport a la gira · Ayuda a la gira · Support the tour:

Altres col·laboradors · Otros colaboradores · Other contributors:
Anuncios