La dramatúrgia en el circ

OBJECTIUS

Introduir als assistents en les dramatúrgies bàsiques del circ.

Posar a disposició eines de creació i recursos escènics.

Compartir l’experiència al voltant de l’escena híbrida i generar debat d’idees relacionat amb aquesta experiència escènica, més enllà de les dramatúrgies teòriques, sinó del que considerem escena contemporània o de creació, més enllà del nou circ.

CONTINGUT

Introducció teòrica a les dramatúrgies bàsiques del circ a través de l’escena circense actual: la clàsica/circense-cabaret, la conceptual temàtica, la periplo.

Eines de creació, recursos escènics (narrativa gestual, hiperbolització del gag o truc, ruptura en la tendència de rols, símbols, slapsticks, etc.) i recursos del llenguatge en diàlegs i monòlegs (enumeració a tres, concepte assumit, hipèrbole, oxímoron, eufemisme, disfemisme, etc.)

Debat al voltant de l’escena híbrida i la metàfora: una veu pròpia? Construir una tecnologia de producció de veritats personals?

METODOLOGIA

Transmisió oral, audiovisual i debat teòric dels conceptes.

Pràctica per desenvolupar eines de creació i recursos escènics i del llenguatge.

El curs consta d’una sessió de 2,5 hores en un dia. Implica dedicació presencial i proactiva.