LA VACA QUE RIU

LA CREATIVITAT, la delicadesa, la cura. El poder, la impunitat, la tortura.
LA CREATIVIDAD, la delicadeza, los cuidados. El poder, la impunidad, la tortura.
CREATIVITY, delicacy, care. Power, impunity, torture.

TOUR  ////  FOTOS  //// EQUIP DE CREACIÓ

Imatge logos vaca