Scenic artist, dramatic writing and clown teacher, script mercenary.

Creadora escènica, professora d’escriptura dramàtica i clown, mercenària del guió.

Anuncios